Menu Zavřeno

D

daje, jsou (móharuda = už je jaro)
dabenplané řeči
dábíderby
dabokurána, úder (dabokusuru = udeřit)
dabokušópohmožděnina, podlitina
daburudvojitý, být dvojitý
daburudvojitý, párový (daburuno)
daburubeddomanželská postel
dacubósmeknutí (dacubósuru = smeknout)
dacugokuútěk z vězení (dacugokusuru = uprchnout z vězení)
dacuidžopřevlékárna, šatna
dacumóvypadávání vlasů (dacumósuru = vypadávat (vlasy), pelichat)
dacurakudacurakusuru = vypadnout, odpadnout, být vyřazen
dacurakušaodpadlík, renegát
dacusaraúředník, který opustí úřad a začne podnikat
dacuzeidaňový únik (dacuzeisuru = vyhýbat se placení daní)
daččókýla
dačópštros
daekisliny
daenovál, elipsa
daenkeioválový, elipsovitý
dagaale, jenže
dagakkibicí nástroje
dagašilevné cukrovinky
dagekirána, úder (..wokuwaeru = zasadit ránu; ..woataeru = zasadit ránu)
dahavyhubit
daigenerace, období, poplatek
daipodstavec, náhorní rovina, úroveň, (numerativ pro vozidla)
daipředmět, téma, titul ,název (..wocukeru = nazvat, nadepsat)
daivelký (daimondai = velký problém)
dai ~(prefix řadových číslovek) (daiiči = první)
daibenagentura, zastoupení
daibenvýkal, stolice
daibuvelmi, mnoho (daibušinpaisuru = mít velké starosti)
daibubunvětšina
daibucuVelký buddha (v Naře a v Kamakuře)
daibunvelmi, značně
daičináhorní rovina
daičizemě, půda
daičótlusté střevo
daidaiz generace na generaci (daidaino = rodinný, dědičný)
daidaitekive velkém měřítku, rozsáhle (daidaitekini)
daidóširoká cesta, hlavní třída
daidokorokuchyně (daidokorodógu = kuchyňské náčiní)
daidokudaidokusuru = přečíst za někoho, v zastoupení
daidómjakuaorta
daidóšóitéměř stejný, prakticky stejný (daidóšóino)
daidžesutokrátký obsah
daidžigjóvelká událost
daidžiinvelký chrám, katedrála
daidžinministr
daidžinadůlezitý, drahý (..nisuru = vážit si; ..wotoru = být prozíravý)
daidžinbucuvynikající osobnost
daidžingúvelká svatyně
daidžóbubezpečně, v pořádku
daidžóbunabezpečný, jistý
daigakuvysoká škola, univerzita
daigakuinpostgraduální studium
daigakuseivysokoškolák
daigakusóčórektor univerzity
daigenninprávní poradce
daigipodnož
daigiindelegát, představitel
daigiseidoparlamentní systém
daigišiposlanec
daihendaihensuru = odpovědět v zastoupení
daihicudaihicusuru = psát v zastoupení
daihigaivelké škody
daihjózastupovat
daihjódandelegace
daihjósakuhlavní dílo
daihjóšazástupce, delegát
daihjótekinatypický
daihonscénář, libreto
daiičiprvní
daiičidžiprvní
daiičidžisekaitaisenprvní světová válka
daiičigizákladní význam, podstata, hlavní princip
daiičihósóhlavní program, první program
daiičiiprvní místo (..wošimeru = obsadit první místo)
daiičininšaautorita (ve svém oboru)
daiippoprvní krok, začátek
daiissenprvní linie (..nitacu = stát v první linii)
daiišikamenný podstavec
daijajízdní řád, diagram, diamant
daijamondodiamant, káro
daijaruciferník, číselník, kruhová stupnice
daijónahrazení (daijósuru = nahradit)
daijóhinnáhrada, náhražka
daikacena, hodnota
daikannejvětší zima v roce
daikibove velkém měřítku (daikibono)
daikigjóvelký podnik
daikinpoplatek, cena
daikinhikikaena dobírku (daikinhikikaede)
daikirainanenáviděný (daikiraidearu = nenávidět)
daikjúnáhradní volno (..woataeru = poskytnout náhradní volno)
daikózastoupení (daikósuru = zastupovat)
daikózastoupení, zplnomocnění
daikóbucunejoblíbenější jídlo
daikokubaširahlavní opora, živitel
daikonbílá ředkev
daikóšapověřenec, zmocněnec
daikutesař
daimeititul, název, nadpis
daimeišizájmeno
daimjódaimjó, feudální pán (daimjógjórecu = procesí feudálního pána)
daimokutitul, název, nadpis, téma
dainamaitodynamit
dainamodynamo, generátor
dainašidainašinisuru = zničit, zkazit (dainašininaru = zkazit se, zničit se)
dainidruhý
dainidžidruhý
dainidžisekaitaisendruhá světová válka
dainigidruhotný význam
daininzastupování (daininwosuru = zastupovat někoho)
dainingukiččinobytná kuchyně
dainóvelký mozek
daiódodioda
dairekutopřímo
dairizástupce, zastupování (..wosuru = zastupovat někoho)
dairininzástupce, zmocněnec
dairisekimramor
dairitenzastoupení, agentura
dairokkanšestý smysl
daisakuanonymní psaní (daisakusuru = psát anonymně za jiného)
daisakušanámezdný literát (píšící anonymně za jiné)
daisódžóarcibiskup (buddhist.)
daisoretaopovážlivý, drzý(daisoretanozomi = opovážlivé přání)
daisúalgebra
daisúgakualgebra
daisukivelmi rád
daišarinveletoč (gymn.)
daišitvrdý papír, kartón
daišikjóarcibiskup (katol.)
daišinasistent lékaře
daišizenmatka příroda
daišodaišosuru = napsat za někoho
daišócena, odměna
daišóvelký a malý, všech velikostí (daišóno) (daišónijori = podle velikosti)
daitaistehno
daitaivětšinou, zhruba, celkem
daitaikocustehenní kost
daitannasmělý, odvážný (daitanni = směle)
daitasúpřevážná většina
daitokaivelkoměsto
daitórjóprezident (republiky)
daitošivelkoměsto
daizapodstavec
daizainámět, téma, motiv (~ wodaizainišite = na námět, na motiv)
daizaivelký zločin, velký hřích
daizusojové boby
daizujuolej ze sojových bobů
dakaipřekonání (dakaisuru = překonat, najít východisko)
dakaraproto
dakecudohoda, úmluva (dakecusuru = dohodnout se)
dakedoale, avšak
dakiageruvzít do náruče
dakiauobjímat se
dakicukuobejmout, padnout kolem krku
dakikomusevřít v objetí, získat na svou stranu
dakiokosuzvednout do náruče
dakjódohoda, kompromis (dakjósuru = dohodnout se)
dakjótekinakompromisní
dakkaivystoupení z organizace (dakkaisuru = přestat být členem)
dakkaišaodpadlík
dakkanvybojování (dakkansuru = vybojovat, znovu získat)
dakkjakuzbavení se (dakkjakusuru = zbavit se, osvobodit se)
dakkokudakkokusuru = mlátit obilí
dakkokukimlátička
dakuobjímat, sedět na vejcích
dakuhiano nebo ne, jasná odpověď
dákuhósuneznámý soupeř (černý kůň)
dakuonznělá hláska
dakurjúkalný proud
damarijamlčenlivý člověk, nemluva
damarikokurupo celou dobu mlčet, neříct ani slovo
damarumlčet (damatte = mlčky, beze slov)
damasupodvádět, přemlouvat
damešpatný, neužitečný, zbytečný, nedobrý (damedesu = nelze, nesmí se, je špatně) (damena)
damédžiztráta, škoda
dameošipotvrzení předchozího ujednání
damupřehrada
danpódium, tribuna, katedra
danskupina
danstupeň, schod, dan (stupeň v jap. sportech)
dan’acuútisk (dan’acusuru = utiskovat; ..wokuwaeru = použít násilí)
danbótopení, vytápění
dančisídliště
dančigairúzné sutně (dančigaidearu = být na různé úrovni)
dančigaiheikóbóbradla o nestejné výši žerdi
dančóvedoucí delegace
dandanpostupně
dandanbataketerasovitá pole
dandóbalistická dráha
dandódanbalistická střela
dandógakubalistika
dandoripořadí jednání, program
dandžichlapec
dandžikipůst (dandžikisuru = postit se)
dandžikibipostní den
dandžikisutohladovka
dandžikomuprotestovat
dandžiteabsolutně, rozhodně
dandžomuž a žena
dandžodókenrovnoprávnost mezi mužem a ženou
dangaisráz, strmá stěna
dangaižaloba, obvinění (dangaisuru = žalovat)
dangankulka, brok, projektil
dangentvrzení, prohlášení (dangensuru = prohlašovat)
dangorýžové knedlíčky
daniklíště
dan’jakumunice, střelivo, náboje
dan’jakutónábojnice, patrona
dan’júherec
dankaistupeň, stadium, etapa
dankaitekinapostupný
dankecujednota, solidarita
dankodankotaru = rázný, rozhodný
dankópřerušení styků (dankósuru = přerušit styky)
dankórozhodné jednání (dankósuru = jednat rozhodně)
dankonprůstřel, otvor po projektilu
danmacumaposlední okamžiky života (danmacumanokurušimi = agonie)
danmarimlčenlivost, nemluvnost, pantonima
danmarijamlčenlivý člověk
danmenřez, průřez, výřez (džúdanmen = podélný řez)
dannamanžel
dannasamaváš manžel
dannenvzdání se (dannensuru = vzdát se, ztratit naději)
danoi, nebo
danpanvyjednávání (danpansuru = vyjednávat)
danpenúlomek, zlomek
danpentekinaúlomkovitý, zlomkovitý
danpingudumping
danpukávyklápěcí vůz
danpuringuknedlík
danrakukonec, dokončení (hitodanrakucuku = dojít ke konci)
danrjokupružnost (danrjokunoaru = pružný, ohebný)
danrjokuseipružnost
danrjúteplý proud
danroohniště, krb
danrondiskuze
danronfúhacuvzrušené diskutování (danronfúhacusuru = vzrušeně diskutovat)
dansátanečník, tanečnice
danseimuž, mužský rod (gram.)
danseimužské hlasy (ve sboru)
danseigaššómužský pěvecký sbor
danseigaššódanmužský pěvecký sbor
danseitekinamužský, mužný
dansózlom, pokles, trhlina
dansutanec
dansuhórutaneční sál
dansuipřerušení dodávky vody (kjóhadansuidesu = dnes neteče voda)
dansupátítaneční zábava, ples, taneční párty
danšakubaron
danšimuž, mladík, chlapec
danšópřátelský rozhovor
danšokuteplé barvy
danšusterilizace, kastrace
dantaiskupina, organizace
dantaijúgikolektivní hra, společenská hra
dantaikóšókolektivní vyjednávání
danteirozhodnutí, oznamovací způsob (gram.) (danteisuru = rozhodnout)
dantómírná zima
danwarozhovor, beseda (danwasuru = besedovat)
danzecupřerušení (danzecusuru = přerušit; kokkónodanzecu = přerušení diplomatických styků)
danzenrozhodně, nepochybně, úplně (danzenhiteisuru = kategoricky popřít)
danzokudanzokusuru = být přerušovaný
danzokutekinipřerušovaně, chvílemi
dappisvlékání kůže (dappisuru = svlékat kůži, pelichat)
dappókóiobcházení zákona, nezákonnost
daradarapo kapkách, pomalu, zdlouhavě
darakerunedbalý, být netečný
darakuúpadek, degenerace (darakusuru = mravně klesnout)
dararivolně, uvolněně (dararitotaresagaru = volně viset)
darasinonainepořádný, nedbalý
darašinainepořádný, nedbalý
darekdo
daredareněkdo, kdosi
daredemokaždý, kdokoliv (daredemonai = nikdo)
darekaněkdo
darekareněkdo, ledakdo
daremokaždý
daremo…nainikdo
dareruunavit se, ochabnout, ztratit zájem
dariajiřinka
darjokusetrvačnost
darjokusíla úderu
daruimalátný, unavený, slabý (karadaga.. = být malátný)
darumaDharma, panenka daruma
dasanvýpočet, propočet, vypočítavost (dasansuru = vypočítat, být vypočítavý)
dasantekinavypočítavý
daseisetrvačnost (imamadenodaseide = ze setrvačnosti, ze zvyku)
dasokuzbytečnost (dasokuno = zbytečný)
dassenvykolejení, odbočení (dassensuru = vykolejit, odbočit)
dassóútěk (dassósuru = utéci)
dassóheidezertér
dassóšauprchlík, odpadlík
dassóšúdžinuprchlý vězeň
dassuiodvodnění (dassuisuru = odvodnit, vysušit)
dassuikiodstředivka, ždímačka, sušička
dassuruzbavit se, uniknout (kikenwo.. = vyhnout se nebezpečí)
dasuvyndat, vyjmout
dásutucet
dašiozdobený vůz při slavnostních průvodech
dašipolévkový vývar, záminka
dašiaudát dohromady, složit se
dašimonohra, představení, program, repertoár
dašinvyšetřování poklepem (dašinsuru = vyšetřovat poklepem)
dašinukenáhle, neočekávaně (dašinukeni) (dašinukeno = náhlý; dašinukenohómon = neočekávaná návštěva)
dašinukupředběhnout, předejít
dašiširuvývar
daššimenhydroskopická vata
daššinjúodstředěné mléko
daššokuodbarvení (daššokusuru = obarvit)
daššokuzaiodbarvovač
daššuoloupení (daššusuru = oloupit, uchvátit, dobýt)
daššupomlčka, vyražení (v běhu)
daššúodstranění pachu (daššúsuru = odstranit pach)
daššucuútěk (daššucusuru = utéci, vyhnout se)
daššúzaidezodorant
dašukormidelník
dataipotrat
datenápadná elegance
datenašvihácký, frajerský
dateotokošvihák, frajer
datešakavalír, rytíř
datósvržení (datósuru = svrhnout)
datónapřijatelný, přípustný, správný
dattaivystoupení, odchod, odtržení
dattetaké, vždyť přece, prý
daunsnížení, pokles, pád
de(partikule), místo děje, instrumentál, časový limit, příčina, důvod
dea, a tak, proto
deobjevení se, vystoupení, začátek, původ, tok, proud (cukinode = východ měsíce)
deaisetkání
dearukuodejít z domu, potloukat se, potulovat se
deašistart, rozběh (..gajoi = mít dobrý start)
deausetkat se, potkat
debasekáček na maso, kuchyňský nůž
debabóčósekáček na maso, kuchyňský nůž
debanazačátek, počátek (..wokudžiku = zchladit nadšení, vzít odvahu)
debaruvyčnívat, přečnívat, odejet na služební cestu
debesovystouplý pupek
debjúdebut (debjúsuru = debutovat
debutlouštík, tlusťoch
deččiagevýmysl, padělek
deččiageruvymýšlet si
dedokoropramen, původ
dedžitarudigitální
defuredeflace
degakepři odchodu, při odjezdu (degakeni)
degarausazenina (čaje, kávy)
degarašislabý (degarašinoča = slabý čaj)
deguči (deguchi)východ (výstup) (pozor na: východní vítr=higašikaze)
dehatak tedy (dehamataašita = tak tedy zase zítra)
dehairipříchod a odchod
dehódaivolný proud (vody), nesmysl
deidobahno
deineibažina, bahno
deiripříchod a odchod (deirisuru = přicházet a odcházet, navštěvovat)
deirigučivchod, vjezd
deisuideisuisuru = úplně se opít
deitanrašelina
dekadetektiv, policista
dekadandekadence, dekadent
dekadannadekadentní
dekaivelký, obrovský
dekakeruodejít, odejet
dekasegipráce v zahraničí, sezónní práce
dekasuudělat, splnit, provést
dekizhotovení, vyrobení, výsledek, úspěch, úroda
dekiagaridokončení, splnění
dekiagarubýt hotov / dokončen
dekiaihotový, konfekční (šaty) (dekiaino)
dekiaislepá láska, opičí láska
dekibaevýsledek, úspěch, kvalita práce
dekidakaobjem výroby, úroda, sklizeň, obrat (peněz)
dekidakabaraiúkolová práce (..dehataraku = pracovat v úkolu)
dekigokoropopud, impuls, rozmar
dekigotoudálost
dekimonovřed, otok, nádor
dekirubýt dokončen, být zkompletován
dekiruumět, znát, moci
dekisokonaineúspěšný člověk, nepodařený výrobek (dekisokonaino = nepodařený)
dekisokonaunepodařit se
dekišismrt utopením (dekišisuru = utopit se)
dekitatečerstvý, právě vyrobený (dekitatenopan = čerství chléb)
dekkaivelký, silný
dekkipaluba, plošina
dekobokonerovnost (dekobokono = nerovný, hrbolatý)
dekoréšonozdoba
dekunobóloutka, hlupák
demademagogie (..wotobasu = rozšířit nepravdivou informaci)
demadoarkýřové okno
demaehotové jídlo dodávané na objednávku
demaemočiroznašeč jídla do domu
demakasebez rozmyšlení (..woiu = mluvit bez rozmyšlení)
demawaruobjevit se, přijít na trh (ičibani.. = objevit se na trhu)
demevyvalené oči
demoale, avšak, vždyť přece
demodemonstrace (..wosuru = demonstrovat)
demo ~pseudo ~ (demošidžin = pseudobásník)
demodorirozvedená žena
demokóšinprotestní pochod
demukaeuvítání
demukaeruuvítat, jít naproti
den’acuelektrické napětí
den’acukeivoltmetr
denaosuvrátit se, začít znovu
denbunnepřímé sdělení, přejatá informace
denbuntelegrafická zpráva
denčibaterie
denčúelektrický sloup
dendenmušihlemýžď
dendóelektrický (dendóno)
dendópalác, chrám, svatyně
dendóšíření víry, misie, kázání
dendóvedení (tepla), přenášení (zvuku) (dendósuru = vést, přenášet)
dendókielektromotor
dendóšimisionář
dendžihaelektromagnetické vlny
dendžikielektromagnetizmus
dendžišakuelektromagnet
dendžuzasvěcení, poučení (dendžusuru = zasvětit, poučit)
denenvenkov
den’enpole a zahrady, venkov (den’enno = venkovský)
dengakutradiční hudba a tanec
dengenzdroj elektřiny (..wokiru = zapojit el., ..woireru = odpojit el.)
dengonústní sdělení (dengonsuru = sdělit)
dengurikaeruudělat kotrmelec, převrátit se
denimukeprový, džínsový (denimunošacu = džínsová košile)
denka(Jeho) výsost
denkaelektrifikace (denkasuru = elektrifikovat; tecudónodenka = elektrifikace železnic)
denkielektrické zařízení
denkielektrika
denkiživotopis
denkidaipoplatek za elektřinu
denkigišielektrotechnik, elektroinženýr
denkihacudókielektromotor
denkihigesorielektrický holicí strojek
denkijaelektro, prodejna elektrických spotřebičů, elektrikář
denkikódoelektrická šňůra
denkikógakuelektrotechnika
denkikonroelektrický sporák
denkimékávýrobce elektrických zařízení
denkinokasastínítko
denkiseihinelektrický výrobek
denkisódžikivysavač, lux
denkisutandostolní lampa
denkisutóbuelektrická kamna
denkišósecumilostný román
denkiwocukerurozsvítit
denkjokuelektroda
denkjúžárovka
denkóelektrický záblesk, blesk, výboj
denkókeiklikatý (denkókeino)
denkónjúsusvětelné zprávy
denkósekkadenkósekkanogotoku = rychle jako blesk, rychlostí blesku
dennecukielektrický vařič
denpaelektrické / elektronické vlnění
denpjóstvrzenka, účet, doklad
denpótelegram (denpówoucu = poslat telegram)
denpunškrob
denraipřenesení, uvedení (denraisuru = být přenesen, dovezen, importován)
denreispojka, vojenský posel
denrisóionosféra
denrjokuelektrická energie
denrjokukeielektroměr
denrjúelektrický proud (..wocúdžiru = zapnout el. proud; ..wotacu = vypnout el. proud)
denseculegenda
densenelektrické vedení, drát
denseninfekce, nákaza (densensuru = nakazit se, být nakažlivý)
densenbjóinfekční nemoc, epidemie
densóvysílání rádiem (densósuru = vysílat rádiem)
denšavlak (elektrický)
denšačinjízdné
denšielektron, elektronický
denšidžišoelektronický slovník
denšikeisankikalkulačka
denšikenbikjóelektronový mikroskop
denšikógakuelektronika
denšimérue-mail (Outlok Explorer)
denšintelegraf
denšinbaširatelegrafní sloup
denšinkitelegrafický přístroj
denšioruganelektronické varhany
denširendžimikrovlnná trouba, mikrovlnka
denšobatopoštovní holub
dentacudentacusuru = doručit, předat, sdělit
dentakukapesní kalkulačka
dentóelektrické světlo, lampa
dentótradice
dentóbunkatradiční kultura
dentóongakutradiční hudba
dentósangjótradiční průmysl
dentótekitradiční
denwatelefon
denwabangótelefonní číslo
denwabokkusutelefonní budka
denwačótelefonní seznam
denwadaipoplatek za telefon
denwakjokutelefonní ústředna
denwarjópoplatek za telefon
depátoobchodní dům
deppavyčnívající zuby
derakkusunapřepychový
derikétonajemný, delikátní
deruvycházet, vyjít, odejít
derutadelta
desakimísto určení, cíl
desoróbýt v plném počtu
dessanskica, náčrt
desuje, jsou
desukupsací stůl
desumasukuposmrtná maska
dešabaruvtírat se, vměšovat se
dešižák, učeň
détaúdaje, data
detaramenesmysl, podvod (..woiu = říkat nesmysly)
détoschůzka, datum
dezainvzhled, design, návrh
dezainánávrhář
dezátodezert, zákusek
disukodisko, diskotéka
disukodžokkídiskžokej
disukotékudiskotéka
dízeruendžindieslový motor
dízerumótádieslový motor
djuettoduo, dueto
do-stupeň (džúgodo = patnáct stupňů)
chrám, kaple, síň, sál (ongakudó = hudební sál)
jak, jakým způsobem (dódesuka = jak to vypadá?)
měď
trup, tělo, konstrukce
dó ~stejný, tentýž (dódžicu = tentýž den)
doadveře
dóagedóagesuru = vyhazovat do vzduchu, nosit na ramenou (vítěze)
dóbanměděná deska
dóbangamědirytina
dobinporcelánová čajová konvice
dobokuveřejné práce
dobokugišistavební inženýr
dobokukódžistavební práce
dobustoka, kanál
dóbucuzvíře, živočichové
dóbucuaigokjókaispolek na ochranu zvířat
dóbucuenzoologická zahrada
dóbucugakuzoologie
dóbucutekihonnózvířecí instinkt
dobunplesk, žbluňk (dobunto)
dóbunidentický text (dóbunnotegami = rozmnožený dopis, oběžník)
doburokunerafinované sake
dočakudomácí, domorodý (dočakuno)
dočakumindomorodci
doččikterý, kde
doččicukazuváhavý, nejistý, neurčitý
doččimičiv každém případě
dočirakterý, kde
dóčópřipojení (dóčósuru = připojit se, následovat, souhlasit)
dóčúběhem cesty
dóčúkizápisky z cesty
dodaizáklad, základna (nihongonododai = základy japonštiny)
dódemojakkoli
dódóvelkolepě, čestně (dódóto) (dódótaru = velkolepý, čestný)
dódžizároveň, současně (dódžini)
dódžicutentýž den
dódžidaistejná doba / generace (dódžidainohito = současník, vrstevník)
dódžikeisoučasnost (gram.)
dodžindomorodec
dódžinčlen, soukmenovec
dódžirubýt zneklidněn / rozrušen
dodžómřenka
dodžópůda, země
dódžódódžósuru = cestovat spolu)
dódžósoucit, sympatie (dódžósuru = mít soucit)
dódžósportovní sál, tělocvična
dódžótotéž
dodžóosenznečištění půdy
dódžóšaspolucestující
doeraiobrovský, nesmírný
dófúpřiložený (k dopisu) (dófúno) (dófúsuru = přiložit, dófúde = ve stejné obálce)
dógakreslený film
dogaišidogaišisuru = nevšímat si
dógakuetika, morálka
dógakušamoralista
dóganchlapecká tvář
dógimorálka, etika (dóginonen = smysl pro sprvedlnost; dógidžó = z morálního hlediska)
dóginátělník, spodní prádlo
dóginávrh (dógide = na návrh)
dógigosynonymum
dogimagirozpaky (dogimagisuru = být v rozpacích)
dógjóstejné povolání
dógjóšakolegové v zaměstnání, příslušníci stejného povolání
dogomístní nářečí
dogóřev, křik (dogósuru = řvát)
dógunářadí, nástroj
dógubakoskříňka na nářadí
dógudatepříprava (dógudatesuru = učinit přípravy)
dogumadogma
dogumašugidogmatizmus
dóhaiosoby sobě rovné, kolegové, vrstevníci
dóhandoprovod (dóhansuru = doprovázet)
dohjópytel s pískem, ring pro sumó
dóhókrajané, bratři
dóisouhlas, svolení
doicuNěmecko
dóicutentýž , stejný (dóicuno) (dóicusuidžunniaru = být na stejné úrovni)
dóigensoizotop
dóigistejný význam
dóigosynonymum
dóinmobilizace (dóinsuru = mobilizovat)
dóinmotiv
dóiujaký, který
dojadojahoufně, hromadně
dójaracelkem, pravděpodobně
dójarakójarastěží
dojasuobořit se, dát ránu
dojónejteplejší období léta
dojósobota
dójóděti
dójódětské písně, říkadla
dójóstejný (dójóno) (dójóni = stejným způsobem)
dójótřesení, znepokojení
dojóbisobota
dojomekurozléhat se, hlučet
dókaasimilace (dókasuru = asimilovat)
dókaměděná mince
dókaprosím, nějak, něco (dókašiteiru = něco je špatné)
dokadokajeden za druhým, hlučně
dókakudókakudearu = mít stejné postavení, být v přívlastku (gram.)
dokankameninová roura, stoka
dókanpotrubí (gasunodókan = plynové potrubí)
dókansoucit, souhlas
dókasenzápalná šňůra, impuls, rozbuška
dókasuruněco udělat, nedařit se
dókašitenějak
dókežert
dókecujeskyně
dókeipříbuzný, spřízněný (dókeino) (dókeikaiša = sesterský podnik)
dókeistejný typ, model
dókejakušašek, klaun
dókemonokomik
dokenstavitelství
dókenstejná práva
dokerustáhnout se, vyloučit
dókešišašek, klaun
dokihliněná nádoba, keramika
dokihněv
dókiměděné nádobí
dókimotiv
dókistejné období
dókitlukot srdce, tep (..gasuru = mít bušení srdce)
dokidokitlukot (srdce apod.)
dókiseispolužáci (stejný ročník)
dokjóčtení súter (dokjósuru = číst sútry)
dokjóstatečnost (dokjónoaru = statečný; ..wosueru = dodat si odvahy)
dókjospolužití (dókjosuru = žít spolu)
dókjóstejná oblast
dókjótaoizmus
dókjódžinkrajan
dókjústejná třída
dokjumentarídokumentární
dókjúseispolužák
dokkiotrávený vzduch, jedovatý plyn, zloba
dokkinguspojení (kosmických lodí)
dokkoišohej rup!, s námahou
dokkudok, loděnice
dokokde
dókódoprovod (dókósuru = doprovázet)
dókóstejný vkus
dókótendence, trend (keizainodókó = ekonomický trend)
dokodemokdekoliv, všude
dokokaněkde
dókokudžinkrajan
dokomademovšude, úplně, až do konce
dokomokdekoliv
dokomo…nainikde
dókóšaspolucestující
dokujed (dokunoaru = jedovatý)
dokuustoupit stranou
dókucujeskyně
dokudansvévolné rozhodnutí, dogma
dokudantekisvévolný, dogmatický
dokudokušiijedovatý, jízlivý, ostrý, hrubý (dokudokušiiiro = křiklavá barva)
dokudžajedovatý had
dokudžipůvodní, vlastní (dokudžinokenkai = vlastní názor)
dokuensólový výstup (dokuensuru = sólově vystupovat)
dokuenkaisólový koncert
dokugakusebevzdělávání (dokugakusuru = sebevzdělávat se)
dokugasujedovatý plyn
dokuhadokuhasuru = přečíst, pročíst
dokuhakumonolog, samomluva
dokujakujed (..wonomaseru = otrávit někoho; ..woaogu = vzít si jed)
dokumidokumisuru = ochutnat před podáváním
dokumušijedovatý hmyz
dokuricusamostatnost, nezávislost (dokuricusuru = být nezávislý)
dokuricugosamostatná slova
dokuricukinenbiDen nezávislosti
dokuricukokkanezávislé země
dokurjokusám, vlastní silou (dokurjokude)
dokusacuotrava (dokusacusuru = otrávit)
dokusaidiktatura
dokusaišadiktátor
dokusaitekidiktátorský
dokusenmonopol
dokusendžigjómonopolní podnik
dokusootravná látka, toxin
dokusójedovatá rostlina
dokusóoriginalita, tvořivost
dokusósólo (dokusósuru = hrát sólově)
dokusókairecitál
dokusóšasólista
dokusótekioriginální, tvořivý
dokušačtenář
dokušasóčtenářská obec
dokušinsvobodný
dokušoknihy, četba
dokušósólový zpěv (dokušósuru = zpívat sólo)
dokušokanáruživý čtenář
dokušóšasólista (zpěvák)
dokušošicučítárna
dokušúšoučebnice pro samouky
dokutokunajedinečný, specifický
dokutorudoktor (titul)
dokuzecujízlivé poznámky (..wofurú = být jízlivý)
dokuzenegoizmus, ješitnost
dokuzentekiegoistický
dokuzukunadávat, láteřit
domapředsíň s hliněnou podlahou
dómawaripás, objem kolem pasu
dómeisvaz, aliance (dómeisuru = vytvořit svaz)
dómeigunspojenecká armáda
dómeikokuspojenecká země
dómeišipodstatné jméno slovesné
dómjakutepna
dómjakukókaarterioskleróza
dómodíky
dómónadivoký, krutý
domorikoktání, koktavý člověk
domorukoktat
dómudóm
donbác! bum!
donabehliněný hrnec
dónacukobliha
donaricukerukřičet, hubovat
donarukřičet, hubovat
donatakdo
donburimísa
doncútupá bolest
dončandončansawagi = bujné veselí
dondonrychle, bum bum (dondonaruku = jít rychle)
dondžúnanechápavý, lhostejný
dónenve stejném roce (dónenni)
dónenpaivrstevník, současník
dongurižalud
dónikanějak, sotva
dónimonějak, jakkoli (dónimonaranai = nedá se s tím nic dělat)
dóninzaššizájmový časopis
don’jokulakota (don’jokuna = lakotný)
don’joridon’jorišita = kalný, matný
dónjúúvod, orientace (dónjúsuru = uvést)
donkakutupý úhel
donkannatupý, necitlivý
donkitupý nástroj
donnajaký, který
donnanijak
donokterý (donohito = kdo?, který člověk?)
donojónajaký (donojóni = jak)
donokuraikolik
donsainechápavý člověk
donzokodno (donzokoseikacu = živoření, být na dně)
dóongohomonymum
doppounikátní, neobyčejný (doppono)
doragong
doragoechraptivý hlas
doraiaisusuchý led
doraibášroubovák, řidič
doraibujízda (doraibusuru = jet, řídit)
doraibumappuautomapa
doraibuuésilnice pro motorová vozidla
doraijáfén
doraikuríninguchemické čištění
dorainasuchý
dórakuzábava, záliba (..wosuru = vést prostopášný život)
dórakumonoprostopášník
doramadrama
doramuželezný sud, nádrž
doramukanželezný sud, nádrž
dórankožený vak
dóranlíčidlo (..wonuru = nalíčit se)
dóranvzpoura, povstání (..wookosu = vyvolat vzpouru)
dorekterý
doredakejak, do jaké míry
doredoremoment, počkej, ukaž
dorehododo jaké míry
doreiotrok (..nisuru = zotročit)
doreiseiotroctví
doreiseidootrokářský řád
dorekaněkterý, nějaký
dorekuraikolik, do jaké míry
doremifastupnice (hudeb.) (..worenšúsuru = cvičit stupnici)
doremokdokoli, každý
doremokoremovšechno
doresušaty, kostým
doresumékádámský krejčí, švadlena
doreššinguzálivka (na salát)
dórirozum, pravda (..gaaru = mít pravdu)
doriruprocvičování, dril, vrták, vrtačka
dorjóšlechetnost (dorjónohiroi = šlechetný, tolerantní)
dórjókolega
dorjókómíry a váhy
dorjokusnaha, úsilí (dorjokusuru = snažit se)
dórjokuhybná síla, energie
dorjokukatěžce pracující
dórjokukeisiloměr
dorobahno
dórocesta, silnice
dorobózloděj (dorobósuru = krást; ..nihairu = vloupat se, vykrást)
dorodororachot, bláto, kaše (dorodoronisuru = rozvařit)
dorojokeblatník
dórokócúhópravidla silničního provozu
dórokódžópráce na silnici
doromizukalná voda
dorongémunerozhodná hra, remíza
doronumabahno, močál
doroppudrops, bonbón
dóroseibistavba silnice
dorudolar
dóruistejný druh / kategorie, společník, spolupachatel
dósačinnost, chování
dosakusazmatek, chaos (dosakusamagireni = ve zmatku)
dósanmovitost
dósekdyž už
doseiSaturn
dóseipohyb a klid, činnost
dóseistejného jména (dóseinohito = člověk stejného jména)
dóseistejného pohlaví (dóseino)
dóseiailáska stejného pohlaví, homosexualita
dósekipřítomnost (dósekisuru = být přítomen, účastnit se)
dósenměděný drát
dosópohřbení (dosósuru = pohřbít (do země))
dósóspolužáci
dósókaisjezd bývalých spolužáků
dosokuobutý (dosokude) (dosokuageru = vstoupit v botách do místnosti)
dósóseispolužáci
dossarimnoho, přebytečně
dosúfrekvence
dosuguroisnědý, tmavý
došahlína a písek
došaburiliják
dóšidruh, kamarád
dóšisloveso
dóšicustejná místnost (dóšicusuru = žít spolu v jedné místnosti)
dóšicušaspolubydlící
došidoširychle, nepřetrzitě (šigotowodošidošijaru = nepřetržitě pracovat)
dóšihenkačasování
dóšikacujóčasování
dóšindětská duše, nevinnost, naivita
dóšin’ensoustředné kruhy
došintobum! bác! (došintoočiru = těžce dopadnout)
dóšitajaký (dóšitanoda = co se stalo?)
dóšiteproč
dóšitedemorozhodně, určitě
dóšitemorozhodně, určitě
dóšokubucufauna a flóra
došširidošširišita = masívní, impozantní
dóšustejného druhu (dóšuno)
dóšukudóšukusuru = bydlet ve stejném hotelu
dotabatahlučně (dotabatato)
dotabatakigekifraška, bláznivá komedie
dótaipohyb (džinkódótaitókei = statistika o pohybu obyvatelstva)
dótaitělo, trup (hikókinodótai = trup letadla)
dótaivodič (elektřiny)
dotanbakritický, poslední okamžik (..denigeru = utéci v poslední chvíli)
dotenásep, hráz (..gakireta = hráz se protrhla)
dóteipanenství
dótekidynamický, pohyblivý
dótenstejný počet bodů, remíza (dótenninaru = hrát nerozhodně)
dótórovnost, stejná třída / ketegorie
dótokumorálka
dótokutekimorální
dottonáhle, najednou (asegadottoderu = náhle se zpotit)
dówamorální příběh, podobenství
dówapohádka
dowasurezapomětlivost
dózaispoluvina
dózanměděný důl
dózendózendearu = být stejné, lhostejné
dozóskladiště, sklad
dózoprosím (nabízení)
dózóměděná socha
dozokulidové zvyky, místní zvyky
dózokustejná rodina, stejný rod
dózokugaišarodinný podnik
dozokugakuetnografie
džaketosako, kabát, žaket
džamapřekážka, vyrušování
džánaručasopis
džiznak, písmeno
džibikislovník
džibunsám
džibunnosvůj
džidaiobdobí
džidódítě (10-12 let)
džidóšaauto
džidžicuskutečnost
džiinchrám
džijúvlastní svobodná volba, svobodný, volný, svoboda
džikanhodina, čas
džikanhjórozvrh hodin
džikenudálost
džikičas, období
džikihned, brzy
džikjúhodinová mzda
džikkenpokus
džikojá sám
džikonehoda
džikokuhjójízdní řád
džikuosa, tyč, hřídel, stonek, stvol, stéblo, násadka, svitek
džikucukina špejli, na tyčce
džimanhrdost, vychloubání, ješitnost, sebechvála
džimenzemě, půda
džindžašintoistická svatyně
džingúsvatyně
džinkóobyvatelstvo
džinkóeiseiumělá družice
džinruilidská rasa
džinseilidský život
džinšusabecurasizmus
džisačasový rozdíl
džisacusebevražda
džissaikapraktik
džissainive skutečnosti
džišinzemětřesení
džišoslovník
džišokuodstoupení, rezignace
džiššúpraxe
džitenčasový bod
džitenotáčení se okolo své osy (džitensuru)
džitenslovník
džitenšajízdní kolo
džittopozorně, trpělivě, klidně
džó2 x džó (90 x 180 cm) = 1 cubo
džóbajezdectví
džóbunapevný, silný, zdravý
džódanžert
džódžunprvní dekáda
džóeipromítání
džóendramatické ztvárnění, představení, uvedení
džójakumezinárodní smlouva, pakt
džojúherečka
džókamačipodhradí
džókjósituace
džokjódžudocent
džókjúpokročilý kurz
džómonrodový znak, erb
džóninstálý, pravidelný
džóreiustanovení, vyhláška, pravidla
džóreiustanovení, vyhláška,pravidla, zákon (tiskový)
džórjúhorní tok
džošižena, dívka
džóšikirozum, rozumnost
džótacupokrok
džótaistav, situace, vzhled, aspekt
džoteicísařovna, přen. vládkyně
džózunasprávný, dobrý, dovedný
džúdeset
džúbundostatečný, dosti (džúbunni = dost, úplně)
džudópasivita
džudótekipasivní
džúgacuříjen
džúgoničipatnáctého
džúičigaculistopad
džúičiničijedenáctého
džújokkačtrnáctého
džújónadůležitý
džúkjobydliště
džukusoukromé vyučování, doučování
džumbipříprava
džúmintóhjóreferendum
džunenodložení (zvláště kvůli dešti)
džúnidvanáct
džúnigacuprosinec
džúniničidvanáctého
džúraidříve, dosud
džúrjókeiváhy, váha
džúsanničitřináctého
džúšoadresa
džútaizácpa, nával
džútakubyt, bydliště
P