JLPT N1 Vocabulary List

番号
#
漢字
Kandži:
仮名
Kana:
ローマ字
Rómadži:
読み方意味
Význam:
0001赤字あかじakajiakadži1. červená čísla (deficit)
2. červený inkoust
3. korektury (učitelem
nebo korektorem) psané červeně
2悪事あくじakujiakudžizlo, zločin
3圧倒あっとうattouattópřekonání, převaha
4扱いあつかいatsukaiacukaizacházení, manipulace
5圧力あつりょくatsuryokuacurjokutlak, nátlak
6過ちあやまちayamachiajamačichyba, omyl
7買収ばいしゅうbaishuubaišú1. akvizice (zejm. korporátní),
výkup, převzetí, koupě
2. úplatkářství, skupování, korupce
8爆弾ばくだんbakudanbakudanbomba
9弁護べんごbengobengoobhajoba, ospravedlnění
10弁解べんかいbenkaibenkaivysvětlení, obhajoba, omluva
11弁明べんめいbenmeibenmeiomluva, vysvětlení, ospravedlnění
12貧乏びんぼうbinboubinbóchudoba, nemajetný, chudák
13敏感びんかんbinkanbinkancitlivost
14微笑びしょうbishoubišóúsměv
15膨張ぼうちょうbouchoubóčórozšíření, zvětšení
16防衛ぼうえいboueibóeiobrana
17暴力ぼうりょくbouryokubórjokunásilí
18侮辱ぶじょくbujokubudžokuurážka, ponížení
19部下ぶかbukabukapodřízený
20分配ぶんぱいbunpaibunpaidistribuce
21分散ぶんさんbunsanbunsanrozpad, bankrot
22文書ぶんしょbunshobunšodokument
23無礼ぶれいbureibureidrzost, hrubost
24武装ぶそうbusoubusóvýzbroj
25着手ちゃくしゅchakushučakušuzačít pracovat (na), absolvovat
26近づくちかづくchikazukučikazukupřiblížit se, stýkat se
27蓄積ちくせきchikusekičikusekiakumulace
28賃金ちんぎんchinginčinginplat, mzda
29沈黙ちんもくchinmokučinmokumlčení
30知性ちせいchiseičiseirozum, intelekt
31秩序ちつじょchitsujočicudžopořádek, systém
32直感ちょっかんchokkančokkanintuice
33直面ちょくめんchokumenčokumenčelit, stát tváří v tvář = čokumensuru
34挑戦ちょうせんchousenčósenvýzva, vzdor, odvaha, pokus, zkouška
35調達ちょうたつchoutatsučótacuzásobování, zajišťování, zvyšování, obstarávání,
36中断ちゅうだんchuudančúdanpřerušení, pozastavení, přestávka
37忠実ちゅうじつchuujitsučúdžicuvěrnost, oddanost, loajalita
38忠告ちゅうこくchuukokučúkokurada, doporučení, upozornění,
výstraha, varování​
39打撃だげきdagekidagekirána, úder
40大胆だいたんdaitandaitanodvážný, smělý
41妥協だきょうdakyoudakjódohoda, kompromis
42団結だんけつdanketsudankecujednota, solidarita
43脱出だっしゅつdaššucuútěk
44土台どだいdodaizáklad, základna
45独裁どくさいdokusaidiktatura
46独占どくせんdokusenmonopol, exkluzivita
47度胸どきょうdokjóstatečnost, odvaha
48動員どういんdóinmobilizace
49同情どうじょうdódžósoucit, sympatie
50動機どうきdókimotiv, motivace
51同盟どうめいdómeisvaz, aliance
52同類どうるいdóruistejný druh / kategorie, společník, spolupachatel
53同士どうしdóšidruh, kamarád,
54同等どうとうdótórovnost, stejná třída / ketegorie, stejná práva
55動揺どうようdójóchvění, rozrušení, třesení, znepokojení
56映像えいぞうeizóobraz, video, představa
57演じるえんじるendžiruhrát (roli)
58不動産ふどうさんfudósannemovitost
59腐敗ふはいfuhairozklad, korupce
60不可欠ふかけつfukakecunepostradatelný, nezbytný​
61復讐ふくしゅうfukušúpomsta
62紛争ふんそうfunsóspor, konflikt
63相応しいふさわしいfusawašiivhodný, přiměřený
64負傷ふしょうfušózranění
65負担ふたんfutanbřemeno, odpovědnost
66不当ふとうfutónespravedlnost, nepoctivost
67封鎖ふうさfúsablokáda, zmrazení (cen)
68概念がいねんgainenvšeobecná představa
69現地げんちgenčimísto
70厳密げんみつgenmicupřesný, důkladný
71減少げんしょうgenšózmenšení, snížení
72原則げんそくgensokupravidlo, princip
73幻想げんそうgensóvize, iluze
74犠牲ぎせいgiseioběť, obětní beránek
75合成ごうせいgóseisloučení, syntéza
76軍事ぐんじgundživojenské záležitosti
77業務ぎょうむgjómupráce, služba
78業績ぎょうせきgjósekizásluhy, úspěch
79把握はあくhaakuuchopit, chytit, pochopit
80阻むはばむhabamuzabraňovat, překážet
81はいhaiplíce
82配置はいちhaičiuspořádání, rozmístění
83背後はいごhaigozáda, zadek, zadní strana
84排除はいじょhaidžovyloučení, odstranění
85配慮はいりょhairjoohled, ohleduplnost, starost
86廃止はいしhaišizrušení
87破壊はかいhakaizničení, zkáza
88派遣はけんhakenvyslání
89白状はくじょうhakudžópřiznání
90繁栄はんえいhan’eirozkvěk
91反応はんのうhannóreakce
92反乱はんらんhanranvzpoura
93発生はっせいhasseivýskyt, vznik
94果たすはたすhatasusplnit, dosáhnout
95発言はつげんhacugenprojev, prohlášení
96兵器へいきheikizbraně, munice​
97閉鎖へいさheisazamčení
98兵士へいしheišivoják
99変動へんどうhendózměna, kolísání
100変革へんかくhenkakuzměna, reforma
101偏見へんけんhenkenpředsudek, zaujatost
102率いるひきいるhikiiruvést, velet
103悲鳴ひめいhimeikřik, výkřik
104非難ひなんhinanvýtka, kritika
105避難ひなんhinannajít útočiště, najít úkryt
106貧困ひんこんhinkonbída
107頻繁ひんぱんhinpančastý, nepřetržitý
108疲労ひろうhiróúnava
109悲惨ひさんhisankatastrofální, tragický
110匹敵ひってきhittekisoupeřit, srovnávat se, být rovnocenný
111必然ひつぜんhicuzennevyhnutelný, nezbytný, nutný (hicuzenno)
112施すほどこすhodokosudát, poskytnout
113保護ほごhogoochrana
114保険ほけんhokenpojištění
115本能ほんのうhonnóinstinkt
116本心ほんしんhonšinsvědomí, zdravý rozum
117本質ほんしつhonšicupodstata
118崩壊ほうかいhókaikolaps, zhroucení
119放棄ほうきhókiopuštění, odříkání
120方策ほうさくhósakuplán, metoda, postup
121報酬ほうしゅうhóšúodměna, prémie
122法廷ほうていhóteisoudní dvůr
123ひょうhjóvolební hlas, lístek
124一部いちぶičibučást
125著しいいちじるしいičidžirušiinápadný, pozoruhodný, značný
126移住いじゅうidžúpřesídlení, přestěhování, emigrace, imigrace
127怒りいかりikarihněv, vztek, zuřivost
128一刻いっこくikkokuminuta, okamžik,
129移行いこうikómigrace, přechod
130移民いみんiminemigrace, emigrant, imigrace, imigrant
131痛めるいためるitameruublížit, zranit, způsobit bolest
132痛むいたむitamu1. bolet, cítit bolest (zejména 痛む)
2. být zraněný, být zkažené (např. jídlo),
být poškozený
133意図いとitoúmysl, cíl
134営むいとなむitonamu1. provozovat (podnikat),
vykonávat (právo, lékařství atd.)
2. vykonávat, vykonávat, vést (život)
3. pořádat (buddhistický nebo šintoistický obřad)
135意欲いよくijokuvůle, touha, ambice
136依然いぜんizendříve
137依存いぞんizonzávislost, spoléhání se na
138地獄じごくdžigokupeklo
139事業じぎょうdžigjó1. projekt, podnik, obchod, průmysl,
operace, služba
2. čin, chování (relevantní pouze pro ことわざ)
140自覚じかくdžikakusebevědomí, sebeuvědomění
141地元じもとdžimoto1. rodiště, rodné město
2. místní
142迅速じんそくdžinsokurychlý, hbitý, pohotový, svižný, bleskový,
zrychlený, účelný
143実践じっせんdžissen1. praxe, uplatňování v praxi, implementace
2. praxe (filosofie)
144実質じっしつdžiššicusubstance, esence​
145事前じぜんdžizenpředchozí, předtím, předem, před začátkem,
očekávané, zamýšlené (často jako 事前に)
146持続じぞくdžizokupokračování, přetrvávající, trvající
147助言じょげんdžogenrada, návrh​
148譲歩じょうほdžouhoústupek, smíření
149情熱じょうねつdžounecuvášeň, nadšení
150上陸じょうりくdžourikupřistání, vylodění
151情勢じょうせいdžouseistav věcí, stav záležitostí, stav,
situace, okolnosti
152従業員じゅうぎょういんdžúgjóinzaměstnanec, dělník​
153柔軟じゅうなんdžúnanpružný, ohebný, měkký, poddajný
154株式かぶしきkabušikipodíl (ve společnosti), akcie
155課題かだいkadai1. předmět, téma, záležitost,
2. domácí úkol, úkol
3. výzva, problém, otázka
156開発かいはつkaihacuvývoj, využívaní
157回避かいひkaihiuhýbání, vyhýbání se
158解除かいじょkaidžouvolnění, odvolání,
zrušení (sankce), vyřazení
159改革かいかくkaikakureforma, reformace, reorganizace
160階級かいきゅうkaikjú1. (sociální) třída
2. hodnost, stupeň
161介入かいにゅうkainjúzákrok
162賭けかけkakesázka, vklad, hazardní hra
163賭けるかけるkakeruriskovat, vsadit (si), hazardovat
164確保かくほkakuho1. zajištění, získání, garance, udržování,
zabezpečení, poskytování,
2. jištění, slaňování
165革命かくめいkakumei1. revoluce
2. rok šestiletého cyklu (v Onmyōdō)
166確信かくしんkakušindůvěra, víra, přesvědčení
(kakušinsuru = být přesvědčen)
167肝心かんじんkandžinzákladní, zásadní
168完璧かんぺきkanpekidokonalé, kompletní, úplné, bezchybné
169官僚かんりょうkanryoukanrjóbyrokrat, státní úředník, byrokracie
170監視かんしkanshikanšisledování, hlídání, pozorování, dohled, hlídka
171干渉かんしょうkanshoukanšórušení, zásah, vměšování
172関与かんよkanyo/kan-yokanjoúčast, účastnit se, podílet se, být zapojen do
173寛容かんようkanyou/kan-youkanjótolerance, otevřenost, shovívavost,
velkorysost, šlechetnost
174固めるかためるkatamerukatameru1. ztvrdnout, zmrznout, zpevnit, ztuhnout,
zatnout (pěst), ušlapat (sníh, hlínu)
VIZ TAKÉ:土を固める (つちをかためる)
2. dát dohromady, shromáždit, sesbírat,
konsolidovat
3. zabezpečit, stabilizovat, usadit, upevnit
(víru, předsevzetí apod.), stanovit (důkaz)
VIZ TAKÉ:身を固める (みをかためる)
4. opevnit, posílit, podpořit
VIZ TAKÉ:国境を固める (こっきょうをかためる),
嘘で固める (うそでかためる)
5. nosit k určitému účelu (brnění, plášť atd.)
(ve tvaru に身をかためる).
6. přísahat, odhodlaně slíbit, upřímně slíbit
7. pevně svázat, připevnit
8. držet plně natažený luk
175傾けるかたむけるkatamukerukatamukeru1. naklonit, vychýlit, sklonit, sklopit,
zešikmit, ohnout, vylistovat
2. věnovat se, soustředit se,
vložit do toho svou energii
3. zničit, promrhat, vyprázdnit
4. pít (alkohol)
176交わすかわすkawasukawasu1. vyměňovat si (zprávy, pozdravy,
argumenty atd.)
2. protínat, křížit, prolínat se (přípona),
godan-ské (sloveso)
3. mezi sebou, k sobě
177軽減けいげんkeigenkeigensnížení, redukce
178経費けいひkeihikeihivýdaje, náklady, výlohy
179経過けいかkeikakeika1. plynutí (času), uplynutí, vypršení
2. postup, vývoj, průběh (událostí)
3. průlet (astronomický termín)
180警戒けいかいkeikaikeikaibdělost, opatrnost, ostražitost,
obezřetnost, na stráži
181経歴けいれきkeirekikeirekiživotopis, kariéra
182経路けいろkeirokeiro1. kurz, trasa, cesta, informační kanál
2. proces, prostředky
183形成けいせいkeiseikeisei1. správa/vedení státních záležitostí
2. formování, formování, tvoření,
přijímání formy, dávání formy
3. oprava (např. plastická chirurgie), výměna,
plastika ( lékařský termín )
VIZ TAKÉ: 形成手術 (けいせいしゅじゅつ)
184携帯けいたいkeitaikeitai1. nošení (na sobě nebo v ruce)
(platí pouze pro けいたい)
2. mobil, mobilní telefon
( zkratka , obvykle kana )
185権限けんげんkengenkengenmoc, pravomoc, jurisdikce
186権威けんいken-ikeniautorita, moc, vliv
187権力けんりょくkenryokukenrjoku(politická) moc, autorita, vliv
188決断けつだんketsudankecudanrozhodnutí, odhodlání​
189決意けついketsuikecuirozhodnutí, stanovení, usnesení
190規模きぼkibokiboměřítko, rozsah, plán
(daikiboni = ve velkém měřítku)
191危機ききkikikikikrize, nebezpečí, riziko​
192機構きこうkikoukikómechanismus, organizace, uspořádání
193勤勉きんべんkinbenkinbenpilný, pracovitý
194緊急きんきゅうkinkyuukinkjúurgentní, stav nouze
195規制きせいkiseikiseiregulace, (dopravní) policie, kontrola, omezení
196奇跡きせきkisekikisekizázrak, div, úžas
197競うきそうkisoukisósoutěžit, soupeřit, zápolit, zápasit
198規定きていkiteikiteiustanovení, nařízení, pravidlo
199気絶きぜつkizetsukizecumdloba, omdlení
200築くきずくkizukukizuku1. stavět, budovat, postavit
2. hromadit (např. jmění), střádat
201傷つけるきずつけるkizutsukerukizucukeru1. zranit, poranit
2. zranit něčí city (hrdost)
3. poškodit, odštípnout, poškrábat
202拒むこばむkobamukobamu1. odmítnout, zamítnout, odepřít
2. bránit (v činnosti), odepřít (přístup), blokovat
203誇張こちょうkochoukočópřehánění
204孤独こどくkodokukodokusamota, osamělost, izolace
205試みるこころみるkokoromirukokoromirusnažit se, pokoušet se, zkoušet (něco)
206根拠こんきょkonkyokonkjozáklad, opodstatnění, zdůvodnění, autorita
207個性こせいkoseikoseiindividualita, osobnost, výstřednost, idiosynkrazie,
charakter, individuální vlastnost
208固定こていkoteikotei1. upevnění (na místě), být upevněn (na místě),
zajištění, ukotvení, připevnění
2. fixovat (např. plat, kapitál), udržovat stejný
3. fixace (histologie) (termín z biologie)
4. uživatelské jméno (na internetovém fóru,
kde většina uživatelů píše anonymně)
(slang, zkratka) viz: 固定ハンドル
5. přezdívka (místo anonymního příspěvku)
(slang, zkratka) viz: 固定ハンドル
209興奮こうふんkoufunkoufunvzrušení, rozruch, rozrušení, stimulace, agitace
210抗議こうぎkougikougiprotest, námitka​
211行為こういkouikóijednat, skutek, jednání
212好意こういkouikóidobrá vůle, laskavost, zdvořilost
213公開こうかいkoukaikókaizpřístupnění veřejnosti
214後悔こうかいkoukaikókailítost, pokání, výčitky svědomí
215購入こうにゅうkounyuukónjúnákup, koupě
216効率こうりつkouritsukóricuefektivita, účinnost
217交渉こうしょうkoushoukóšó1. jednání, vyjednávání, diskuse​
2. spojení
218雇用こようkoyoukojózaměstnání (profese), pronájem​
219口調くちょうkuchoukučótón, (slovní) výraz​
220苦しみくるしみkurushimikurušimibolest, úzkost, trápení, utrpení
221屈辱くつじょくkutsujokukucudžokuostuda, ponížení
222拒否きょひkyohikjohizápor (popření, negace), odmítnutí, zamítnutí
223極端きょくたんkyokutankjokutanextrémní, krajní
224脅迫きょうはくkyouhakukjóhakuhrozba, nebezpečí, nátlak, terorismus
225脅威きょういkyouikjóihrozba, nebezpečí
226享受きょうじゅkyoujukjódžupřijetí, akceptování, požitek, být obdarován
227共感きょうかんkyoukankjókansoucit, empatie, odezva
228教訓きょうくんkyoukunkjókunlekce, poučení, ponaučení, učení, morálka
229強烈きょうれつkyouretsukjórecusilný, intenzivní, přísný
230共産きょうさんkyousankjósan1. komunismus
2. komunistická strana ( zkratka )
231強制きょうせいkyouseikjóseipovinnost, donucení, nátlak
232究極きゅうきょくkyuukyokukjúkjokukonečný, závěrečný, poslední, eventuální
233救済きゅうさいkyuusaikjúsai1. úleva, podpora, pomoc, záchrana
2. (náboženská) spása, (křesťanská) milost
234恵むめぐむmegumumegumužehnat, prokázat přízeň, obdařit
235明白めいはくmeihakumeihakuzřejmé, jasné, prosté
236明瞭めいりょうmeiryoumeirjójasné, čisté, zřejmé, zřetelné
237名誉めいよmeiyomeijočest, zásluha, prestiž
238未知みちmichimičidosud neznámý, neznámý, podivný
239身近みぢかmijikamidžikablízko sebe, blízký, známý
240見方みかたmikatamikata1. hledisko, úhel pohledu
2. způsob porozumění, způsob ocenění,
jak se na něco dívat (např. jízdní řády vlaků)
241みなもとminamotominamoto1. pramen (řeky), fontána
2. zdroj, původ, kořeny
242満たすみたすmitasumitasu1. uspokojit (podmínky, chuť k jídlu),
splnit (např. nároky),
2. naplnit (např. pohár), zabalit, dodat
243漏らすもらすmorasumorasu1. nechat uniknout, odhalit
2. pomočit se
3. dát najevo, dát průchod, vyjádřit se
4. vynechat, opomenout
244摸索もさくmosakumosakutápat (po), bloudit (po), hledat (odpověď, řešení),
snažit se najít
245齎すもたらすmotarasumotarasuzpůsobit, vzít, přinést ( obvykle kana )
246無実むじつmujitsumudžicu1. nevinnost, nevina, falešné obvinění
2. absence faktu, nepodstatnost, nedostatek podstaty
3. neupřímnost, nepoctivost ( archaismus )
247無効むこうmukoumukóneplatný, nicotný, neúčinný, nedostupný
248無力むりょくmuryokumurjokubezmocnost, bezradnost, neschopnost
249悩みなやむnayaminajamiutrpení, potíže, trápit se, nouze, smutek,
muka, problém
250燃料ねんりょうnenryounenrjópalivo
251熱意ねついnetsuinecuihorlivost, nadšení, zápal, zanícení
252憎しみにくしみnikushiminikušiminenávist
253肉体にくたいnikutainikutaitělo, fyzické tělo, zevnějšek, postava
254担うになうninauninaumít na rameni, nést, nést na ramenou,
nést (břemeno, odpovědnost atd.), vzít na sebe
255認識にんしきninshikininšikirozpoznání, uvědomění, vnímání, porozumění,
znalost, poznání
256妊娠にんしんninshinninšinpočetí, těhotenství
257農場のうじょうnoujounódžófarma (zemědělství)
258覚えおぼえoboeoboepaměť, smysl, zkušenost
259犯すおかすokasuokasu1. spáchat (trestný čin), dopustit se (chyby)
2. porušit (pravidlo), přestoupit, překročit,
provinit se.
3. znásilnit, znásilňovat, znesvěcovat
260重荷おもにomoniomonináklad, těžké břemeno, zátěž, těžký náklad,
velká odpovědnost
261大幅おおはばoohabaóhaba1. velké, rozsáhlé, drastické, podstatné
2. látka v celé délce (u tradičního japonského oděvu
široká přibližně 72 cm, u západního oděvu
přibližně 140 cm).
262愚かおろかorokaorokapošetilý, hloupý
263恐れおそれosoreosorestrach, hrůza, úzkost, obavy, neklid, bázeň
264襲うおそうosouosó1. zaútočit, napadnout, provést útok, udeřit, ulovit
2. uspět (někdo v nějaké funkci, roli apod.).
3. podniknout náhlou návštěvu
265訪れるおとずれるotozureruotozureru1. navštívit, zavolat
2. přijet, přijít, objevit se
266負うおうouou1. nést, nosit na zádech (viz.: 背負う)
2. převzít odpovědnost, přijmout povinnost
3. obdržet (zranění), utrpět (škodu), být zraněn
4. dlužit
267楽観らっかんrakkanrakkanoptimismus, mít optimistický pohled na věc
268連中れんちゅうrenchuurenčú1. společnost, parta, banda, tlupa, smečka,
2. skupina, soubor (hudebníků)
( relevantní pouze pro れんじゅう a れんぢゅう).
269理屈りくつrikutsurikucuteorie, úvaha
270理性りせいriseiriseirozum, rozumové schopnosti, (něčí) smysl
271利息りそくrisokurisokuúroky (bankovní)
272理論りろんrironrironteorie
273論理ろんりronrironrilogika, logický
274浪費ろうひrouhirouhiplýtvání, rozhazování
275領域りょういきryouikirjóikioblast, doména, území, pole, rozsah,
region, systém
276良心りょうしんryoushinrjóšinsvědomí
277察知さっちsacchisacčizjištění (výskytu, přítomnosti),
objevení (zaznamenáním), detekce
278定めるさだめるsadamerusadameru1. rozhodnout, určit, řešit
2. ustanovit, vymezit, vytyčit, předepsat, zajistit
3. přinést mír (do), zajistit mír
279最悪さいあくsaiakusaiakunejhůř, nejhorší
280細部さいぶsaibusaibudetail, podrobnost
281再生さいせいsaiseisaiseiresuscitace, regenerace, znovuzrození,
obroda, obnovení
282採用さいようsaiyousaijópřijetí, převzetí
283最善さいぜんsaizensaizento nejlepší, nejkvalitnější
284栄えるさかえるsakaerusakaeruprosperovat, rozmáhat se (odvětví),
vzmáhat se, vzkvétat
285作戦さくせんsakusensakusenoperace (válečná), plán, taktika, strategie
286悟るさとるsatorusatoruuvědomit si, vnímat, cítit, rozumět
287世代せだいsedaisedaigenerace, pokolení
288征服せいふくseifukuseifukudobytí, podrobení
289制服せいふくseifukuseifuku1. stejnokroj, uniforma
2. školní uniforma
290正義せいぎseigiseigiprávo, spravedlnost
291誠実せいじつseijitsuseidžicuupřímný, čestný, věrný, spolehlivý
291成熟せいじゅくseijukuseidžukuzralost, vyspělost (osoby, fyzická)
292成果せいかseikaseikadílo (něco vytvořeného), plody (své práce)
293政権せいけんseikenseiken(politická) správa, politická moc​
294政策せいさくseisakuseisakupolitika (firemní, vládní)
295正当せいとうseitouseitóspravedlivý, ospravedlnitelný, správný, řádný,
rovný, rozumný, legitimní, legální, zákonný
296選挙せんきょsenkyosenkjovolba (předsedy ap.), volby
297戦略せんりゃくsenryakusenrjakustrategie, taktika
298占領せんりょうsenryousenrjóobsazení, okupace
299戦闘せんとうsentousentó1. boje, ozbrojené střety
2. konflikt (ozbrojený)
3. bitva
300専用せんようsenyousenjó1. exkluzivní použití, soukromé použití, osobní použití
2. výhradní použití, použití pro určitý účel
3. výhradní používání (určitých výrobků),
používání pouze (např. určité značky)
301接触せっしょくsesshokusesšokudotek (rukou), kontakt, přilehlost,
těsná blízkost, sousedství
302設定せっていsetteisetteinastavení možností, nastavení předvolby,
konfigurace, setup (počítačový termín)
303説得せっとくsettokusettokupřesvědčování, přemlouvání
304設立せつりつsetsuritsusecuricu1. založení, vznik
2. začlenění (podniku)
305措置そちsochisočizákrok (zakročení), zásah (intervence),
opatření, kroky
306損なうそこなうsokonausokonau1. poškodit, ublížit, zranit, znehodnotit,
zničit, zmařit
2. selhat, propásnout příležitost
307促進そくしんsokushinsokušinpodpora, podporování čeho,
napomáhání čemu (snahám, propagace (výrobku)
308染まるそまるsomarusomaru1. být obarvený
2. být poskvrněný, nakažený,
potřísněný, namočený
309即座にそくざにsokuzanisokuzaniokamžitě, ihned, na místě
310阻止そしsoshisošiobstrukce, kontrola, překážka, prevence, zábrana,
zákaz, předkupní právo, blokování, odstrašování,
odstrašení, odrazení
311備わるそなわるsonawarusonawaru1. být vybavený, být opatřen, být zařízený,
2. být vybaven, být obdařen, být nadán
3. patřit mezi, být jedním z
312損失そんしつsonshitsusonšicuztráta (majetku, zisku atd.)
313訴訟そしょうsoshousošóžaloba (soudní)
314装備そうびsoubisóbi(pevné) příslušenství (vestavěné vybavení),
vybavení
315捜査そうさsousasósapátrání (při vyšetřování trestných činů),
vyšetřování, šetření, zjišťování
316創造そうぞうsouzousózókreace, tvorba (vytváření), tvoření
317遂行すいこうsuikousuikóprovádění (činnosti)
318衰退すいたいsuitaisuitaiúpadek, degenerace, rozklad,
slábnutí, vytrácení
319推進すいしんsuishinsuišin1. pohon, pohánět
2. prosazování (např. vládní politiky),
podpora, realizace
320好くすくsukusukumít rád, milovat, oblíbit si
321shiši1. smrt, úmrtí
2. trest smrti (uškrcením nebo useknutím
hlavy) (archaismus), viz: 五刑
3. out (baseballový termín)
322強いるしいるshiirušÍru1. donutit, přinutit, dotlačit, nutit
2. vnutit (co, komu)
323支持しじshijišidžipřijetí za své, podpora,
zastávání čeho (nového názoru)
324指示しじshijišidži1. pokyn, instrukce, zadání
2. direktiva, směrnice (nařizující)
3. indikace
325資格しかくshikakušikakukvalifikace (odbornostní), (odborná) způsobilost
326指揮しきshikišikivelení, příkazy, pokyny
327資金しきんshikinšikinfinanční prostředky, finance
328仕組みしくみshikumišikumi1. struktura, konstrukce, uspořádání, zařízení,
mechanismus, fungování
2. plán, záměr, úskok
329使命しめいshimeišimeimise, poslání, povolání (životní)
330辛抱しんぼうshinboušinbótrpělivost, sebeovládání, výdrž
331進化しんかshinkašinkavývoj, pokrok (člověka)
332侵略しんりゃくshinryakušinrjakuinvaze, vpád
333思考しこうshikoušikou1. myšlenka (úvaha, idea), pomyšlení
2. myšlení, přemýšlení
334真実しんじつshinjitsušindžicupravda, skutečnost
335真理しんりshinrišinripravda
336真相しんそうshinsoušinsópravda, reálná situace
337進展しんてんshintenšintenpokrok, vývoj
338資産しさんshisanšisanfinance (peníze), aktiva, majetek (firmy)
339視線しせんshisenšisenzorný úhel, pohled
340指摘してきshitekišitekioznačení, identifikace
341嫉妬しっとshittošittožárlivost, závist
342視野しやshiyašijazorné pole, výhled
343処分しょぶんshobunšobunlikvidace (odpadu)
344職務しょくむshokumušokumuslužba (pracovní)
345所得しょとくshotokushotokupříjem (finanční), renta (z majetku)
346象徴しょうちょうshouchoušóčósymbol (znak), značka (navigační, symbol)
347衝動しょうどうshoudoušódónutkání
348生涯しょうがいshougaišógaidoživotí, celoživotní, kariéra
349証言しょうげんshougenšógensvědectví (výrok svědka), svědecká výpověď
350証拠しょうこshoukošókodůkaz
351照明しょうめいshoumeišómeiosvětlení (osvícení)
352消滅しょうめつshoumetsušómecukonec (existence), zánik (organizace, hnutí), vypařování,
odpařování (vody), zmizení
353奨励しょうれいshoureišóreipovzbuzení, podpora
354詳細しょうさいshousaišósaidetail, podrobnost
355昇進しょうしんshoushinšóšinkariérní růst, postup (kariérní), povýšení (v zaměstnání),
vzestup (profesní), růst (kariérní)
356少数しょうすうshousuušósúmenšina, minorita, trocha, troška, drobet
357正体しょうたいshoutaišótaipravý charakter, pravá tvář
358勝利しょうりshourišóritriumf, vítězství, výhra
359所有しょゆうshoyuušojúdržení čeho (majetku), vlastnictví (vlastnění)
360主導しゅどうshudoušudóvedení, iniciativa, hrot kopí
361守衛しゅえいshueišueiostraha, vrátný, hlídač
362手法しゅほうshuhoušuhótechnika (způsob práce), metoda
363収集しゅうしゅうshuushuušúšúsbírání, sběratelství (známek), svoz (odpadu)
sběr (sbírání)
364収益しゅうえきshuuekišúeki(celkové) příjmy (firmy), výnos (daňový),
výtěžek (z prodeje), zisk
365体験たいけんtaikentaikenzážitek, zkušenost
366対応たいおうtaioutaió1. korespondence (s), rovnocennost
2. vhodnost, koordinace, shoda, být vhodný (pro)
3. vypořádat se, vyrovnat se, zvládnout, odpověď, přijetí, reakce
4. kompatibilita (s technologií, softwarem), schopnost, podpora (pro)
367態勢たいせいtaiseitaiseipostoj, držení těla, připravenost, pohotovost
368対処たいしょtaishotaišovypořádání se s, zvládnutí
369退職たいしょくtaishokutaišokuodchod do důchodu, rezignace
370大衆たいしゅうtaishuutaišúširoká veřejnost, masy
371高まるたかまるtakamarutakamarustoupat, rozvíjet se, být povýšen
372企むたくらむtakuramutakuramuintrikovat, plánovat, lstít, vymýšlet si,
konspirovat, nastražit (obvykle kana)
373保つたもつtamotsutamocu1. udržet (stávající vývoj), zůstat (jaký – o stavu),
何かを zachovat si (neztratit), udržet si (vlastnost)
2. pokračovat v čem, dělat dál(e) co (činnost)
3. zadržet, zadržovat (půda vodu)
374達成たっせいtasseitassei1. naplnění (uskutečnění), splnění čeho (závazku, povinnosti)
2. úspěch (dosažený), splnění čeho (úkolu),
vykonání, provedení čeho
375提供ていきょうteikyouteikjó1. nabídka, výběrové řízení, poskytnutí, dodání,
zajištění, darování (krve, orgánů)
2. sponzorovat (televizní pořad)
376停滞ていたいteitaiteitaistagnace, váznutí
377手順てじゅんtejuntedžunproces, postup, sekvence, protokol, instrukce
378適応てきおうtekioutekióadaptace, přizpůsobení se (na nové podmínky),
přizpůsobení (se) čemu, akomodace (na nové prostředí),
uzpůsobení čemu (pro dané podmínky)
379展示てんじtenjitendživýstava, expozice
380天井てんじょうtenjoutendžó1. Strop
2. zastropování (cen), (cenový) strop
381転換てんかんtenkantenkanobrat, konverze, odklon, přechod, komutace, přepojení
382点検てんけんtenkentenkeninspekce, prohlídka, kontrola
383天才てんさいtensaitensaigénius, genialita, (malý) génius,
fenomén (mimořádně nadané dítě), zázračné dítě
384手遅れておくれteokureteokurepřijít pozdě, ztratit poslední šanci.
385とびらtobiratobira1. dveře, brána, vrata
2. titulní strana
386乏しいとぼしいoboshiitoboší1. nevalný (chabý), slabý (kvalitou), chabý (kvalita)
2. chudý
3. necelý (o něco méně než)
4. nedostatečný (příliš malý), vzácný (nedostatkový)
387特権とっけんtokkentokkenprivilegium, výsada, zvláštní právo
388とみtomitomi1. bohatství (finanční), mamon, majetek, štěstí
2. prostředky
3. loterie (zkratka)
389富むとむtomutomu1. být bohatý, oplývat, být v hojnosti, mít dostatek,
2. být bohatý, být majetný
390突破とっぱtoppatoppa1. prolomení, průlom, průnik
2. překonání, zdolání
3. překonávání, míjení
391取引とりひきtorihikitorihikitransakce, obchody, podnikání
392整えるととのえるtotonoerutotonoerudát do pořádku, uspořádat, uklidit, narovnat, upravit, opravit
393統合とうごうtougoutógóintegrace, sjednocení, jednota, kombinace, konsolidace, syntéza
394投入とうにゅうtounyuutónjú1. vhození, vložení, uložení (např. hlasovacího lístku)
2. investice, závazek (finančních prostředků, personálu apod.),
injekce, infuze
3. uvedení (výrobku na trh), zavedení
4. odeslání (úlohy do počítače), vydání (příkazu) (pc termín)
395討論とうろんtourontórondebata, diskuse
396統制とうせいtouseitóseiregulace, kontrola
397投資とうしtoushitóšiinvestice
398到達とうたつtoutatsutótacudosáhnout, dosažení, příjezd
399告げるつげるtsugerucugeru1. udat (své údaje), uvést (napsat)
2. referovat, sdělit
400追求ついきゅうtsuikyuucuikjúhonba (za cílem, ideálem apod.),
hledání, pronásledování, usilování o něj
401追跡ついせきtsuisekicuiseki1. honit, pronásledovat, stopovat, stalkovat
2. sledování (zásilky), stopování
402費やすついやすtsuiyasucuijasu1. utratit, vynaložit, konzumovat
2. plýtvat, rozhazovat, vyhazovat
3. věnovat
403募るつのるtsunorucunoru1. zesílit, zvýšit intenzitu, vystupňovat násilí, zhoršit (situaci)
2. vyzývat k příspěvkům., žádat o pomoc, účast,
verbovat (vojáky)
404通常つうじょうtsuujoucújóobvyklé, běžné, normální, pravidelné, obecné, časté
405強まるつよまるtsuyomarucujomaruzesílit, nabrat sílu
406打ち明けるうちあけるuchiakeruučiakerusvěřit se, odhalit, prozradit, obnažit, mluvit otevřeně,
otevřít (své srdce)
407動きうごきugokiugoki1. pohyb, pohybovat se, hýbat se
2. trend, vývoj, změna, fluktuace
408促すうながすunagasuunagasu1. nabádat, povzbuzovat, tlačit, pobízet, upozorňovat (na)
2. stimulovat (např. růst), urychlit (např. vývoj), uspíšit,
akcelerovat, podpořit
409運営うんえいun-eiuneivedení, administrativa, provoz
410運命うんめいunmeiunmeiosud, předurčení, úděl
411運用うんようun-youunjó1.využití, aplikace, praktické využití, efektivní správa
(např. finančních prostředků)
2. provoz, manipulace, řízení (např. lodi).
412薄れるうすれるusureruusurerublednout, slábnout
413わなwanawana1. nástraha, past (na chytání divoké zvěře apod.)
2. past (lest, úskok).
414やみyamijami1. tma, temnota
2. zmatenost, zoufalství, beznaděj
3. skryté místo, tajemství, zapomnění
4. černý trh, pochybné obchodování, pokoutní transakce,
nelegální zdroje
415野心やしんyashinjašin1. ambice, touha
2. ďábelské úmysly, zrada
416養う
418余地
419予感
420欲望
421抑制
422要因
423用件
424要請
425要する
426弱める
427勇敢
428優先
429融資
430有する
431誘惑
432財政
433残酷
434前提
435絶望
436増強

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

P